03.01.2020 г., гр. София

В изпълнение на дейностите по проект GREen Startup Support (GRESS), финансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020, Фондация Клийнтех България обявява процедура за директно възлагане с предмет „Модериране и фасилитиране на работна група“. Дейностите са със срок на изпълнение 31.01.2022 г. и включват:

  • Изготвяне на програми и материали;
  • Представяне на проекта: цел, дейности
  • Модериране на дискусии и подпомагане на участниците в оценката на добри практики
  • Представяне на резултати от други дейности по проекта

Подробна техническа спецификация може да бъде намерена тук.

Максималната стойност на гражданския договор е 16 866,60 лв. брутно възнаграждение към физическо лице. Предложените оферти не могат да надвишават максималната стойност.

Крайният срок за подаване на оферти е 10.01.2020 г. Предоставянето на актуална автобиография е задължително и неразделна част от офертата. Документите могат да се представят в свободен формат на електронна поща: info@cleantech.bg, лично на адрес: София 1407, бул. Черни връх 32Г, ет. 1, ап. А2, Фондация Клийнтех България или по пощата.