03.01.2020 г., гр. София

В изпълнение на дейностите по проект GREen Startup Support (GRESS), финансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020, Фондация Клийнтех България обявява процедура за директно възлагане с предмет „Подкрепа за извършване на комуникационни дейности“. Услугите по договора са със срок на изпълнение 31.01.2022 г. и включват:

  • Отпечатване на постер на проекта
  • Отпечатване на roll-up банер
  • Отпечатване на брошура на проекта
  • Услуги за превод на проектни материали от английски на български език
  • Изработване на дигитални материали

Подробна техническа спецификация може да бъде намерена тук.

Максималната стойност на договора е 4 074,58 лв. без ДДС. Предложените оферти не могат да надвишават максималната стойност.

Крайният срок за подаване на оферти е 10.01.2020 г. Офертите могат да се представят в свободен формат на електронна поща info@cleantech.bg, лично на адрес: София 1407, бул. Черни връх 32Г, ет. 1, ап. А2, Фондация Клийнтех България или по пощата.