Услуги

Клийнтех България обединява експерти с дългогодишен опит в разработването, координирането и имплементирането на мащабни европейски и национални проекти и национални проекти с фокус устойчиви иновации, трансфер на технологии, разработване на бизнес стратегии за стартиращи и развиващи се предприятия, инвестиционно консултиране, обучения по предприемачество, както и разработване на стратегии за устойчиви икономически процеси за бизнеса, градовете и регионите.

Управление на проекти

Подготовка и управление на
иновационни проекти за компании
и публични институции

Развитие на нов бизнес

Разработване и въвеждане на
нови продукти, услуги и бизнес
модели

Консултиране за устойчив растеж

Анализи, стратегии и изграждане
на капацитет за компании и
публични институции

Акселериране

Развитие и инвестиране в
стартиращи компании

Обучения

За развитие на предприемачески
умения и управление на
иновации

Пилотни проекти

Внедряване и тестване на
иновативни решения в общини и
компании

ПРОЕКТА

СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ

ДЪРЖАВИ

ВАШИЯТ ПОРТАЛ КЪМ EIT ОБЩНОСТТА В БЪЛГАРИЯ

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е орган, създаден от Европейския съюз през 2008 г. с цел да увеличава възможностите на Европа в областта на иновациите. Чрез общностите за иновации на EIT, институтът се стреми да открива, подобрява и подкрепя развитието на иновативни проекти и идеи в цяла Европа.

Общностите на знанието и иновациите (KICs) извършват дейности, които обхващат всички аспекти в процеса по създаване на иновация – от обучение, изграждане на умения, до бизнес инкубатори и ускорители. Клийнтех България подкрепя развитието и подобряването на предприемаческата и стартъп екосистема в България с фокус около следните области:

  • Climate-KIC идентифицира и подкрепя иновациите, които помагат на обществото да смекчи и да се адаптира към изменението на климата. Те вярват, че декарбонизираната, устойчива икономика е не само необходима за предотвратяване на катастрофалните климатични промени, но и предлага множество възможности за бизнеса и обществото.
  • EIT Food е водещата европейска инициатива за иновации в направление храни, която работи за по-устойчива, здравословна и надеждна хранителната система.
  • EIT Manufacturing създава иновационна общност и изгражда мрежа от екосистеми, където хората могат да придобият умения и да намерят възможности.
  • EIT RawMaterials е паневропейски консорциум, който се фокусира върху предприемачеството и иновациите в сектора на суровините. Също така инвестира в бъдещо поколение иноватори в сектора на суровините чрез инициативи, вариращи от образование на ученици до по-високи квалификации за професионалисти в индустрията.
  • EIT UrbanMobillity разработва програми, които подкрепят визията му за създаване на по-пригодни за живеене градски пространства. Чрез насърчаване на иновациите и трансформацията може да се подобри качеството на живот, да се намалят вредните емисии от превозни средства и европейската икономика да стане по-конкурентоспособна.
  • EIT InnoEnergy има за цел да постигне енергия, която е устойчива във всеки смисъл. За тази общност истинската устойчивост също означава индустрия, която е търговски жизнеспособна, безкрайно иновативна и силно конкурентна.

Ако искате да станете част от общността на EIT в България и да се възползвате от редица невероятни възможности за Вашата стартираща компания, проект или идея, моля, попълнете формуляра за кандидатстване.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

ДОВЕРЕН ПАРТНьОР

Опитни Професионалисти

Международно Сътрудничество

ЛИЧЕН ПОДХОД

Официален партньор на: