Отправяме отворена покана към студенти в специалностите урбанизъм, транспортно инженерство и архитектура, за включване в състезание за търсене на решения в рамките на проект Геомоделиране за интегрирани решения в сферата на градската мобилност в София (GEMSS), финансиран по програмата за бързи COVID-19 мерки на EIT Urban Mobility.

След направени през месеците август, октомври и ноември заснемания  с безпилотни летателни средства на територията на район „Люлин“, чрез иновативен подход за картографиране на градските единици беше изследвано настоящото състояние на  автомобилния трафик и паркиране по избрани направления и локации както и еднократно цялостно заснемане на територията на квартал Люлин.*

 Целта на настоящото предизвикателство е да бъдат предложени иновативни решения за справяне с проблема с прекомерния трафик и паркиране по улиците в този район, като в последствие решенията биха могли да се приложат и в други райони на столицата.

Приложение: Задание – Състезание по отворена иновация

Линк към Регистрация за участие в състезанието – https://bit.ly/2W1T8pe