Новини

Стартира проект “Ready to Implement Circular Economy”!

Клийнтех България реализира проект “Ready to Implement Circular Economy” в партньорство с Търговско-промишлената палата в Сърбия, с финансовата подкрепа на EIT Climate-KIC. Целта на проекта е да направи оценка на нуждите, добрите практики и експертите в областта на образованието по кръгова икономика в Европа, както и да идентифицира теми, които да бъдат обхванати от бъдещ образователен модул по кръгова икономика. В рамките на проекта ще се проведат две практически обучения по кръгова икономика (едно в България и едно в Сърбия) и последваща среща с партньорите за обсъждане на възможностите за развитие на образованието по кръгова икономика.