Новини

Клийнтех България е партньор по проект Danube Energy+

„Клийнтех България“ е комуникационен мениджър по проект Danube Energy+, който се реализира по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. Проектът стартира на 01.08.2018 г. и ще се изпълнява 36 месеца, в партньорство с 9 организации от 9 държави от Дунавския регион и 7 асоциирани партньори. Водещ партньор е ИноЕнерджи, Германия.

Проектът е насочен към млади предприемачи и представители на иновационната екосистема – бизнес, публични власти, университети. Неговата основна цел е да осигури благоприятна среда, която да подпомогне младите предприемачи да провокират промяна в областта на устойчивата енергия, чрез създаване на иновативни стартиращи компании.

Проектът предвижда разработване и тестване на пре-акселераторска програма за млади предприемачи с иновативни идеи в сферата на енергийната ефективност и обучителна програма за ключовите участници в регионалните иновационни екосистеми (публична администрация, университети, бизнес, МСП). 10 млади иноватори ще имат възможността да преминат 4-седмично обучение по разработената пре-акселераторска програма, в рамките на която ще развият бизнес идеите си в сферата на енергийната ефективност. По проекта ще бъде създаден и регионален център (хъб) Danube Energy+, който ще подпомага млади иноватори в реализиране на идеите им след края на проекта. Общата стойност на проекта е 1 864 354 евро.

Повече информация за проекта може да получите на адрес: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-energy