Клийнтех България е партньор по проект CERESCircular innovation Ecosystem REdesigning Skills, в рамките на който ще се разработят специализирани курсове и сертификационна рамка за висшето и професионално образовани в подкрепа на кръговата икономика, зеления преход и Индустрия 4.0.

Настоящото проучване обхваща специфични въпроси, които ще оценят реалните нужди от професионално развитие и умения по темата кръгова икономика във Вашата организация и ще ни дадат ценна информация за изготвянето на курсовете.

Ако желаете заедно да подкрепим зеления преход, моля попълнете въпросника ТУК или на следния линк: https://freeonlinesurveys.com/s/SMAQqOmK. Ще Ви отнеме само 15 минути.

Благодарим Ви за отделеното време!

Проектът CERES се изпълнява по програма Еразъм+ в партньорство с 10 организации от 6 европейски страни, между които висши учебни заведения, центрове за професионално обучение, сертифициращи организации, представители неправителствения сектор и бизнеса.

Повече информация за проекта може да получите тук: Ceres Project (circularceres.net)

Co-Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.