На 19.02.2024 г. се проведе Национална среща на посланиците на климатичния Пакт в България. Клийнтех България е официален координатор на дейностите на Пакта и имаше удоволствието, съвместно с Представителството на Европейската комисия в България, да посрещне посланиците на Пакта в Дома на Европа.

В рамките на събитието нашите посланици участваха в ползотворни дискусии по приоритетни теми на Пакта, свързани с  политики и образование за климата, и нисковъглеродна икономика. Работата в групите доведе до конкретни предложения как бихме могли с обединени усилия да повишим осведомеността на повече хора в България относно климатичните промени и съответно да ги приобщим към устойчив начин на мислене и поведение. Идентифицирахме и какви са част от пропуските, които биха могли да се адресират на обществено и институционално ниво с цел въвеждането на климата като хоризонтална политика, която да поставя акцент и върху човешкото здраве. Не на последно място, обсъдихме и стъпки, които бизнесът би могъл да предприеме в посока де карбонизация като например докладване и квоти на въглеродни емисии в още повече сектори и повишаване на осведомеността на малкия бизнес за налични инструменти за измерване на техния отпечатък.

Изключително щастливи сме, че в общността от поддръжници на Пакта в България откриваме толкова ангажирани и активни съмишленици, обединени от единомислие около каузата да помагаме на нашата планета да е здрава и чиста за всички хора.

Като част от Европейския зелен пакт, Пактът за климата има за цел да се превърне в оживено пространство за споделяне на информация, обсъждане на идеи и действия във връзка с климатичната криза и предлагане на подкрепа за европейското климатично движение с цел растеж и консолидиране.

Ако откривате себе си сред поддръжниците на мисията на Пакта, можете да посетите страницата му ТУК.

Повече информация за Пакта е налична и на нашата интернет страница ТУК.