Съвременният бизнес се изправя пред редица предизвикателства, свързани с екологичната устойчивост, социалната отговорност и корпоративното управление, известни като ESG (Environmental, Social, Governance) критерии. Организациите все повече осъзнават важността на съответствието с тези критерии и негативните последици, които може да имат върху тях, ако не ги включат в своите бизнес стратегии. Проектът „Готови за предизвикателствата на ESG“ цели да помогне на компаниите да се адаптират към изискванията на ESG и да постигнат успешно и устойчиво развитие.

Какво е ESG?

ЕSG (environmental, social, governance) e европейски набор от стандарти за екологично, социално и корпоративно управление, което води към устойчивост и успех. От 2024 г. стандартите придобиват задължителен характер за определени дружества в ЕС и България, които ще трябва да подават нефинансова информация под формата на отчет за прилагането им.

За кого е полезен проектът?

Към момента стандартите се отнасят най-вече към големите дружества, но засягат и МСП и стартъпи, които имат нужда от систематизирана информация по темата. Затова проектът цели да подготви МСП и стартъпите за ползите от ESG и да им даде практически насоки за успешно отчитане.

Как могат МСП и стартъпите да се възползват?

Компаниите ще имат възможността да участват в обучение и уебинари, в които ще се запознаят с основните регулации, ще обменят опит за европейските ESG добри практики и ще получат съвети за успешно отчитане.

През февруари, 2024 г. предстои финална конференция, която ще бъде организирана съвместно с ESGnews.bg. На събитието ще присъстват представители на норвежкия партньор, а водещи експерти ще представят ползите от прилагането на ESG. В допълнение за МСП и стартъпите ще бъде изготвен ESG наръчник с практически насоки за регулациите и отчитането на ESG, който ще бъде свободно достъпен за всички заинтересовани.

Пресконференцията ще се състои на 24.10.2023 г., от 10.00 ч., в Националния пресклуб на БТА-София, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 49.

Проектът е финансиран от програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП” по инструмента „Иновация Норвегия“ на Норвежкия финансов механизъм и се изпълнява от Фондация Клийнтех България и норвежкия партньор Фронтиер Венчър, с любезното медийно партньорство на ESGnews.bgпървата специализирана медия за популяризиране на ESG в България.