Клийнтех България, официален партньор на Европейския Институт за Иновации и Технологии и Хъб Мениджър на EIT Climate-KIC, EIT Manufacturing и EIT Food има удоволствието да ви покани на едно вълнуващо издание на Greenhouse Club на 08.11.2022 г.

В подкрепа на мисията на Клийнтех България да намира и развива местни иноватори и да подкрепя сътрудничеството между наука и индустрия, Greenhouse Club разраства зелените иновации като предоставя поле за развитие на потенциала на местната екосистема.

По време на изданието на 08.11.2022 г., посветено на възможностите за местната екосистема, произлизащи от мрежата на Европейския Институт за Иновации и Технологии и различните Общности за знания и иновации, екипът на Клийнтех България ще сподели настоящи и бъдещи инициативи, насочени към предприемачески екипи и стартиращи компании, иновативни предприятия, университети, научни организации, училища и градове.

Гледайте на живо от София Тех Парк тук и научете повече за възможностите по линия на Европейския Институт за Иновации и Технологии в България:

https://www.facebook.com/events/711349870112194/711349873445527/?active_tab=about