Клийнтех България организира обучение на тема „Кръгова икономика – инструменти и модели за бизнеса“ (Circular Economy – tools and models for the business) като част от дейностите по проект Circular Learning Hub (CL-Hub): A Learning Hub for the Engagement and Ecosystem Transition towards Circular Thinking, си-финансиран от EIT Climate-KIC.

Обучението е насочено към ръководни кадри от малки и средни предприятия и цели да ги запознае с подходи за прилагане на принципите на кръговата икономика в бизнеса. Програмата е разработена и тествана в няколко европейски държави и съвместява теоретична подготовка с практически упражнения.

Участниците ще научат повече за потенциала, който кръговата икономика може да предостави на бизнеса в контекства на амбициозните приоритети на ЕС за зелена трансформация. В допълнение, ще бъдат ангажирани в интерактивни дискусии и сесии с практическо приложение, показващи възможностите за развитие, идентифициране на типове отпадъци, проследяване на материални потоци.

Обучението ще се проведе в периода 24-26.08.2020 г. (целодневни сесии).

За повече информация и записвания, моля свържете се с Елица Петкова (+359 884 662 443)