Пресконференция по проект „Готови за предизвикателствата на ESG“

Зелената сделка поставя пред компаниите все повече предизвикателства за адаптиране към устойчивост. Едно от тях е ESG (Environmental, Social, Governance) – европейски набор от стандарти за екологично, социално и корпоративно управление, което води към устойчивост и...

read more

Пресконференция по проект „Готови за предизвикателствата на ESG“

Съвременният бизнес се изправя пред редица предизвикателства, свързани с екологичната устойчивост, социалната отговорност и корпоративното управление, известни като ESG (Environmental, Social, Governance) критерии. Организациите все повече осъзнават важността на...

read more

Проектът BuildSkills Academy на Форума за професионални постижения 2023 (Forum on Vocational Excellence 2023)

  На 25 и 26 септември 2023 г. двама представители на проекта BuildSkills Academy взеха участие във Форума за професионални постижения 2023 в Амстердам, организиран в сътрудничество с Европейската комисия. Събитието се проведе в Circa – първото „кръгово“ пространство...

read more

Станете част от промяната: присъединете се към Европейския пакт за климата

Готови ли сте за участие в борбата с изменението на климата? От 15 септември до 15 октомври е отворена нова покана за посланици на Европейския пакт за климата! Редица предприемачи, обществени лидери, млади хора, студенти и преподаватели като вас вече предприемат...

read more

Новаторски идеи блестят на първото състезание на ENTERPRENEDU – HackTheBusiness – в Римини, Италия

Воден от мисията да подпомогне младите предприемачи да превърнат идеите си в успешен бизнес, проект ENTREPRENEDU организира серия от 3 бизнес състезания, наречени HackTheBusiness. HackTheBusiness е предприемаческо предизвикателство, предназначено за млади умове, което...

read more

Откриваща среща по проект „BuildSkills Academy“

Днес, 26 юни 2023 г., в гр. София, стартира откриваща среща по проект № 101104419 „Academy for Transitional Skills in the Build Environment" (BuildSkills Academy), финансиран по програма Еразъм+, съфинансирана от Европейския съюз. Проектът започна на 1 юни 2023 г. с...

read more

GREEN TRANSITION 2023 – най-големият зелен форум в региона е отново тук!

Климатичните промени, енергийната криза, инфлацията и борбата за ресурси придават все по-голяма значимост на Зелената сделка като основна стратегия за устойчив растеж на европейската икономика.  Търсенето на устойчиви решения е от особена важност за страните от...

read more

ФОНДАЦИЯ КЛИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ „Предоставяне на специализирани консултантски услуги за технологичен трансфер и комерсиализация“

Днес, 02 юни 2023 г., Фондация „Клийнтех България“ обявява публична покана за избор на изпълнител, който да подпомогне изпълнението на заложените задачи за технологичен трансфер и комерсиализация по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Изграждане и развитие на Център по...

read more

Първи бюлетин по проект TRAILS – Youth for Sustainable Mobility and Inclusion

Имаме удоволствието да Ви представим първия бюлетин на проекта TRAILS, разработван съвместно от Клийнтех България и Колеж по изкуства, наука и технологии в Малта (MCAST). Проектът се финансира от Европейски институт за иновации и технологии (EIT), общност на знание и...

read more