Събитие за стартиращи бизнеси в сферата на селскостопанството и хранително-вкусовата индустрия

Събитието ще се фокусира над достигането на пълния потенциал на стартиращите компании в областта на агрохранителните технологии в България Ако сте основател, съосновател или част от стартиращ екип и имате идея в сферата на селскостопанството и хранителновкусовата...

read more

Фондация „Клийнтех България“ обявява публична покана за избор на външен изпълнител с предмет „Предоставяне на специализирани консултантски услуги за технологичен трансфер и комерсиализация“

Днес, 4 февруари 2022 г., Фондация „Клийнтех България“ обявява публична покана за избор на изпълнител, който да подпомогне изпълнението на заложените задачи за технологичен трансфер и комерсиализация по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Изграждане и развитие на Център по...

read more

Скалирай бизнеса си с програма от EIT Food

EIT Food ускорява иновациите, за да изгради подходяща за бъдещето хранителна система, която произвежда здравословна и устойчива храна за всички. Присъединявайки се към най-голямата стартираща общност за селскостопанство и храни в Европа, ще имате възможността да се...

read more

Акселераторска програма на EIT Food за стартиращи бизнеси в сферата на селскостопанството и храните

EIT Food ускорява иновациите, за да изгради подходяща за бъдещето хранителна система, която произвежда здравословна и устойчива храна за всички. Присъединявайки се към най-голямата стартираща общност за селскостопанство и храни в Европа, ще имате възможността да се...

read more

Подкрепа от EIT Food за стартиращи фирми и екипи в сферата на селскостопанството и храните

EIT Food ускорява иновациите, за да изгради подходяща за бъдещето хранителна система, която произвежда здравословна и устойчива храна за всички. Присъединявайки се към най-голямата стартираща общност за селскостопанство и храни в Европа, ще имате възможността да се...

read more

Събитие Recent development of the Circular economy in the Balkan region

Представяме на вашето внимание събитие в сферата на кръговата икономика по проект CE Beacons, което ще се проведе на 15.12.2021 г. Ще дискутираме развитието на политиките за кръгова икономика в Балканския регион. Повече за инициативите на CE Beacons можете да намерите...

read more

EIT Food Innovation Call 2022

Поканата за кандидатстване за финансиране от EIT Food за иновативни предложения за изграждане на бъдещия хранителен сектор, вече е отворена! Целта е да се идентифицират проекти, които демонстрират иновативни, технологични и устойчиви решения на някои от най-големите...

read more

WE Lead – Програма за жени лидери, готови да създадат по-устойчива хранителна система

Искате ли да сте от създателите на промяната? Сега, повече от всякога, е идеалното време. EIT Food създава мрежа от жени лидери, които искат да стимулират промяната, иновациите и устойчивостта в хранителния сектор, докато сме изправени пред предизвикателствата на...

read more

Събитие Enabling policies for a CE

Представяме на вашето внимание събитие в сферата на кръговата икономика по проект CE Beacons, което ще се проведе на 17.11.2021 г. Ще дискутираме политиките за развитие на кръгови решения в Балканския регион. Повече за инициативите на CE Beacons можете да намерите в...

read more