EIT Food Хъб България проведе събитие за предприемачи и стартъпи

На 05.08.2021, като част от дейностите на Cleantech Bulgaria в ролята си на EIT Food Хъб за България, се проведе работилница за предприемачи и стартъпи, която беше изцяло посветена на подобряването на умения за презентиране и продажба на идея пред бъдещи партньори,...

read more

Трети бюлетин по проект GREen Startup Support (GRESS)

Представяме на Вашето внимание третия бюлетин по проект GREen Startup Support (GRESS), съфинансиран по програма за междурегионално сътрудничество INTERREG EUROPE. От него ще научите повече за работата на партньорите в подкрепа на местните институции при формулиране на...

read more

Информационен ден на EIT Food в България

На 4 юни 2021 г. в Аграрен Университет Пловдив се проведе Информационен ден на EIT Food в България. Европейския институт за иновации и технологии (EIT) е орган на Европейския съюз, целящ да увеличава възможностите на Европа в областта на иновациите. EIT Food e водеща...

read more

4-ти Regional Networking Thursday по проект Danube Energy+

На 4 юни 2021 г., на територията на Аграрния университет в Пловдив, се проведе 4-тия Regional Networking Thursday по проект Danube Energy+, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ Дунав 2014-2020г., с участието на представители на академичната общност и заинтересовани страни...

read more

2-ра международна конференция на тема „Иновационната екосистема в Дунавския макрорегион“ по проект Danube Energy+

Клийнтех България, SEE ICT Сърбия и партньорите по проект Danube Energy + имат удоволствието да Ви поканят на 2-рата Международна конференция на тема "Иновационната екосистема в Дунавския макрорегион", която ще се проведе на 8 юни 2021 г. от 10.00 до 15.00 часа онлайн...

read more

EIT Food възможности за стартиращи компании с различно ниво на готовност и развитие

От началото на 2021г. екипът на  Клийнтех България, в партньорство с Аграрен Университет Пловдив и СУ "Св. Климент Охридски", е щастлив да съобщи, че вече сме официален Хъб мениджър на EIT Food – водещата европейска инициатива за иновации в храните, работеща за това...

read more

Фондация „Клийнтех България“ обявява публична покана за избор на външен изпълнител с предмет „Предоставяне на специализирани консултантски услуги за технологичен трансфер и комерсиализация“

Днес, 16 март 2021 г., Фондация „Клийнтех България“ обявява публична покана за избор на изпълнител, който да подпомогне изпълнението на заложените задачи за технологичен трансфер и комерсиализация по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Изграждане и развитие на Център по...

read more

Обява за подбор на експерти

Фондация „Клийнтех България“, партньор по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА...

read more

Danube Energy+: Предизвикателство за иновации на студенти

Скъпи млади иноватори,Като партньори в проекта Danube Energy+, екипът на Cleantech България би искал да насочи вниманието ви към програмата WIEN ENERGIE, която би могла да бъде подходяща за студенти от вашата мрежа.Тъй като Предизвикателство за иновации на студенти...

read more