Danube Energy+: Предизвикателство за иновации на студенти

Скъпи млади иноватори,Като партньори в проекта Danube Energy+, екипът на Cleantech България би искал да насочи вниманието ви към програмата WIEN ENERGIE, която би могла да бъде подходяща за студенти от вашата мрежа.Тъй като Предизвикателство за иновации на студенти...

read more

EIT Climate- KIC Hub Bulgaria- Extension call for Hub Members

EIT Climate-KIC Hub в БЪЛГАРИЯ (управляван от Клийнтех България), представлява EIT Climate-KIC, най-голямото публично-частно иновационно партньорство в Европа, фокусирано върху изменението на климата, отправя покана за набиране на допълнителни членове на EIT...

read more

Открита процедура по съвместно възлагане: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж за нуждите на Център по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

Фондация „Клийнтех България“ участва в открита процедура по съвместно възлагане: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж за нуждите на Център по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за...

read more

Регистрацията е отворена! Вземи участие в състезанието по отворена иновация и можеш да спечелиш любителски дрон!

Регистрацията е отворенa! Запишете се за участие в Състезание по отворена иновация, част от проект GEMSS тук: https://bit.ly/2W1T8pe  В рамките на състезанието ще бъдат предоставени данни от заснемането с дрон на район Люлин и ще имате възможност да се потопите в...

read more

Международна виртуална конференция „The Balkans Go Circular”

Клийнтех България има удоволствието да ви покани да участвате в уникален формат на 14ти и 15ти декември, посветен на #Кръговатаикономика, който съ-организираме – международен 24-часов уебинар, който ще обогати погледа ви за #възможностите и активните хора и...

read more

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ОТВОРЕНА ИНОВАЦИЯ

Отправяме отворена покана към студенти в специалностите урбанизъм, транспортно инженерство и архитектура, за включване в състезание за търсене на решения в рамките на проект Геомоделиране за интегрирани решения в сферата на градската мобилност в София (GEMSS),...

read more

Шести бюлетин по проект Danube Energy+, съфинансиран по Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG DANUBE.

Представяме на Вашето внимание шестия бюлетин по проект Danube Energy+, съфинансиран по Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG DANUBE. В бюлетина може да се запознаете с опита и добрите практики от процеса на тестване на Danube Energy + Екосистемния пакет...

read more

Втори бюлетин по проект GREen Startup Support (GRESS)

Представяме на Вашето внимание вторият бюлетин по проект GREen Startup Support (GRESS), съфинансиран по програма за междурегионално сътрудничество INTERREG EUROPE. От него ще научите повече за връзката между устойчивото развитие и бизнес печалбите (проект в регион...

read more