Проведе се кръгла маса на тема “Въздействието на емисиите на парникови газове върху селскостопанството и хранително-вкусовия сектор”

Клийнтех България, Аграрен Университет Пловдив и Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, в качеството си на Хъб мениджър на EIT Food за България, проведоха кръгла маса на тема „Въздействието на емисиите на парникови газове върху селскостопанството и...

read more

Четвърти бюлетин по проект GREen Startup Support (GRESS)

Представяме на Вашето внимание четвъртия бюлетин по проект GREen Startup Support (GRESS), съфинансиран по програма за междурегионално сътрудничество INTERREG EUROPE. От него ще научите повече за прогреса в разработването на регионалните планове за действие, синергиите...

read more

Kръгла маса на тема “Въздействието на емисиите на парникови газове върху селскостопанството и хранително-вкусовия сектор”

Клийнтех България, Аграрен Университет Пловдив и Софийски Университет "Св. Климент Охридски", в качеството си на Хъб мениджър на EIT Food за България, Ви кани на организирана кръгла маса на тема "Въздействието на емисиите на парникови газове върху селскостопанството и...

read more

Клийнтех България удължава срока за кандидатстване по процедура за избор на ментори по проект Tech2Market

Tech2Market, съфинансиран от EIT Manufacturing, предлага акселераторска програма, целяща да подпомогне пазарната реализация на технологични решения за производствения сектор. Форматът на програмата е състезание за най-обещаващите научни и технологични екипи от Европа,...

read more

Проектът InnoCap търси своите посланици

Клийнтех България ви кани да станете ПОСЛАНИК в проект InnoCap, разработен в рамките на инициативата EIT Urban Mobility. Целта на InnoCap е да насърчи иновациите и изграждането на капацитет в областта на градската мобилност в България, Гърция, Малта и Португалия....

read more

Клийнтех България обявява процедура за избор на ментори по проект Tech2Market

Tech2Market, съфинансиран от EIT Manufacturing, предлага акселераторска програма, целяща да подпомогне пазарната реализация на технологични решения за производствения сектор. Форматът на програмата е състезание за най-обещаващите научни и технологични екипи от Европа,...

read more

Проектът GREENER беше представен като добра практика на събитието „Our Green Planet“

На 18 март 2022 г. Клийнтех България, координатор на проект GREENER, съфинансиран по програма Еразъм+, № 2020-1-BG01-KA202-079278 участва в Междусекторна среща „Нашата зелена планета“, организирана от Центърa за развитие на човешките ресурси. Целта на събитието беше...

read more

EIT Food може да предостави тестово поле за вашата технология в сектора на селскостопанството

TestFarms свързва стартиращи фирми в агро-сектора с фермери и опитни полета. Чрез активирането на тези връзки, помага иновативни агритех идеи да валидират и тестват своите продукти и услуги в реални условия,  да покажат своя бизнес на клиенти и инвеститори,...

read more