1. Лятно училище „Нови технологии за управление на хранителните екосистеми“

Лятната програма на EIT Food RIS Inspire е уникална възможност за всички студенти (бакалаври, докторанти, постдокторанти) да работят в екип заедно с участници от цяла Европа, да придобият нови умения разработвайки проект за стартиране на бизнес и да създадат мрежа от контакти в рамките на 3 седмици.

В лятното училище „Нови технологии за управление на хранителни екосистеми“ ще развиете предприемачески умения и ще придобиете знания за технологиите за управление на хранителни екосистеми. Ще усвоите знания за използването на компютърни инструменти от ново поколение (цифрови близнаци) за управление, контрол и поддръжка на хранителни екосистеми. Ще разберете как цифровите технологии могат да бъдат приложени във вашата местна екосистема с общоевропейска визия.

Програмата ще се проведе в рамките на 3 седмици, от 4 до 22 юли 2022 г.

Обучението ще се проведе в смесен формат, включва живи онлайн сесии и самостоятелно онлайн обучение съобразено с вашия собствен график. Завършилите ще получат университетска диплома.

Научете повече и кандидатствайте тук: https://www. eitfood. eu/education/courses/new-technologies-to-manage-food-ecosystems

2. Лятно училище „InnovPlanet“

Тази програма на EIT Food RIS Inspire предлага интензивно потапяне в темите на устойчивото земеделие, като свързва ключовата ролята на здравата почва с целевото хранене за постигане на по-добро здраве и благополучие.

По време на това безплатно триседмично лятно училище, не само ще можете да се запознаете с предприемачеството в чужбина и да срещнете нови хора, но и ще имате достъп до набор от инструменти, за да станете ефективен иноватор в хранителната система.

Ако сте студент, изследовател или начинаещ предприемач, не губете повече време!

Програмата съчетава обучението по предприемачество с иновациите в хранителната система, като дава възможност да се създадат решения на глобални предизвикателства като изменението на климата и здравето.

Ще работите в интердисциплинарни екипи с персонално наставничество/коучинг от експерти от университети, стартиращи предприятия и компании. В края на програмата, екипът ви ще получи обратна връзка за идеите си, след като ги представи пред експертно жури.

Програмата ще продължи три седмици – от 4 до 15 юли (изключително онлайн) за всички записали се, а третата седмица от 25 до 29 юли ще е само за избрани участници, на базата на крайната оценка от представянето им през втората седмица.

Научете повече и кандидатствайте тук: https://www.eitfood.eu/education/courses/innovplanet-summer-school

3. Лятно училище „От фермата до вилицата: устойчиво производство и потребление в обществените трапезарии“

Тази програма на EIT Food RIS Inspire започва с фокус върху една от най-предизвикателните теми в съвременната хранителна система – местни и биологични продукти; нулеви отпадъци; алтернативни протеини – как да намерите начини за съвместно разработване и съвместно проектиране на творческа и иновативна идея за устойчиви обществени трапезарии, включително разработване на устойчиво седмично меню, която да представите на финалното състезание между отборите.

Тази програма е предназначена за бакалаври, магистри и докторанти, изследователи и млади професионалисти с интерес към иновациите в хранителната система и устойчивото хранене.

Това ще бъде новаторска и практическа възможност за учене чрез работа, насочена към справяне с глобалните и местните предизвикателства в областта на храните за постигане на устойчивост.

Програмата ще се проведе в рамките на 3 седмици, от 5 до 23 септември 2022 г.

Обучението ще се проведе в смесен формат, включва живи онлайн сесии и самостоятелно онлайн обучение съобразено с вашия собствен график.

Научете повече и кандидатствайте тук: https://www.eitfood.eu/education/courses/farm-to-fork-sustainable-production-consumption-in-public-canteens

 

Брошура с повече информация можете да свалите ТУК.