На 4 юни 2021 г. в Аграрен Университет Пловдив се проведе Информационен ден на EIT Food в България. Европейския институт за иновации и технологии (EIT) е орган на Европейския съюз, целящ да увеличава възможностите на Европа в областта на иновациите. EIT Food e водеща иновативна европейска инициатива за иновации в храните.

Консорциумът, Аграрен университет – Пловдив, Клийнтех България и СУ „Св. Климент Охридски“, който е Хъб мениджър на EIT Food за България, представи възможностите за подкрепа на българските студенти, предприемачи, преподаватели и учени, работещи в сферата на хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство в рамките на програмите на EIT Food.

В Информационния ден взеха участие гости от Министерство на образованието и науката, висши училища в агро-хранителния сектор, предприемачи, студенти и преподаватели.

Под формата на интерактивна комуникация, студентите и младите учени идентифицираха техните интереси и възможностите за включване, които EIT Food предоставя в България, в сферата на иновациите и предприемачеството.