Аграрен Университет Пловдив, Клийнтех България и СУ „Св. Климент Охридски“ – Хъб мениджър на EIT Food , водеща европейска инициатива за иновации в храните, Ви канят на Информационен ден на тема: „Предприемачество и управление на иновациите като инструменти за устойчиво земеделие и интелигентно растениевъдство“.

Информационният ден ще се проведе на 03 септември 2021 г. от 09.30 ч. в зала „Вапцаров“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Варна.

По време на събитието ще бъдат представени и обсъдени възможности за предприемачество и управление на иновациите чрез включване на студенти и изследователи в регионални и национални иновационни екосистеми както и начините за колаборация между Национални научни програми на МОН и EIT Food.

Събитието е безплатно, но местата са ограничени.

Необходимо е предварително да се регистрирате ТУК, за да гарантирате участието си.

Регистрацията е активна до 01.09.2021 г., след което системата ще бъде затворена.