За Нас

Ние сме Клийнтех България, бизнес мрежата, която се фокусира върху чисти технологии, иновации и устойчиво развитие. Обединяваме МСП и големи предприятия, експерти, НПО, предприемачи, правителствени и международни институции.

Какво прави Клийнтех България?

Подкрепяме развитието на иновации, финансираме стартиращи предприятия, както и подпомагаме изграждането на стратегически партньорства в областта на индустрията и зеления бизнес, околната среда, науката и образованието.

С кого работим?

  • Работим с водещи партньори и организации в страната и чужбина, асоциации, бизнес мрежи, университети и държавни институции.
  • Клийнтех България е официален и ексклузивен партньор на двете най-големи публично- частни партньорства на ЕС в сферата на климата и устойчивите енергии – Climate-KIC и InnoEnergy.
  • От 2018 година, Клийнтех България е член на УС на КРИБ (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България).

Нашата мисия

Нашата мисия е да увеличим потенциала за иновации и устойчив икономически растеж в областта на чиститте технологии, биотехнологиите и екологичните иновации.
Насърчаваме сътрудничеството между науката, бизнеса и публичния сектор с цел постигане на устойчива промяна към екологична култура, бизнес и живот.

КАК ОПРЕДЕЛЯМЕ КЛИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ

ЕТИКА

Нашият бизнес е изграден на
базата на професионализъм,
точност и ефективност.

УСТОЙЧИВОСТ

Вярваме в устойчивия растеж и
го подкрепяме.

ИНОВАЦИИ

Разработваме и внедряваме
иновации.

ЗНАНИЕ

Развиваме ключови знания и
умения, необходими за бързо
разрастващата се зелена
икономика.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Подкрепяме
предприемачеството и
стартиращите компании.

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Работим с водещи организации
на световно ниво.

Екип

Любомир Пейновски

Управляващ партньор

„Избери работата, която обичаш, и тогава няма да бъдеш принуден да работиш и един ден през живота си.“ – Конфуций

Марияна Хамънова

Изпълнителен Директор

„Избери работата, която обичаш, и тогава няма да бъдеш принуден да работиш и един ден през живота си.“ – Конфуций

Мария Александрова

Мениджър акселераторски програми

„В сърцето на всяка трудност се крие възможност.“ – Алберт Айнщайн

Яничка Труева

Мениджър Стратегическо планиране и връзки с науката

„Вярата е първата стъпка към всяко богатство.“

Ели Щерева

Проектен координатор

„Само извървените мисли са ценни.“

Любомир Пейновски

Любомир Пейновски

Управляващ партньор

„Избери работата, която обичаш, и тогава няма да бъдеш принуден да работиш и един ден през живота си.“ – Конфуций
Марияна Хамънова

Марияна Хамънова

Изпълнителен Директор

„Избери работата, която обичаш, и тогава няма да бъдеш принуден да работиш и един ден през живота си.“- Конфуций
Мария Александрова

Мария Александрова

Мениджър акселераторски програми

„В сърцето на всяка трудност се крие възможност“ – Алберт Айнщайн
ЯНИЧКА ТРУЕВА

ЯНИЧКА ТРУЕВА

Мениджър Стратегическо планиране и връзки с науката

„Вярата е първата стъпка към всяко богатство.“
Ели Щерева

Ели Щерева

Проектен Координатор

Само извървените мисли са ценни. „
Десислава Илиева

Десислава Илиева

Проектен Координатор

„Не следвай път – върви там, където няма път и остави следа.“
Иван Наков

Иван Наков

Проектен координатор

„Когато човек не е постигнал нещо, означава, че не го е желал достатъчно силно!“
Деница Димитрова

Деница Димитрова

Проектен координатор

„Улови мига“