Клийнтех България, в ролята си на координатор на дейностите на Климатичния пакт в България, взе участие в третото издание на конференцията Spinoff, проведена на 20 и 21 юни в София Тех Парк.

По време на конференцията бяха представени и идеите, и каузата на Европейския климатичен пакт.

От сцената на конференцията, Марияна Хаманова, изпълнителен директор на Клийнтех България, представи водещите теми на Климатичния пакт и важността им за България. Тема на презентацията беше „Справяне с ESG предизвикателствата в съответствие с Климатичния пакт за растеж и устойчивост на бизнеса”.

Основен фокус на Климатичния пакт и негова мисия е повишаване на осведомеността за климатичните промени, информиране на европейските граждани за политиките и инициативите, които ЕС има, за опазване на околната среда. Не на последно място, Пакта цели да стимулира позитивна промяна и да овласти хората да предприемат положителни климатични действия в различните аспекти на техния живот, било то професионален или личен”, сподели Марияна Хаманова.

По нейни думи, Пактът показва, че не е нужно много усилие, за да започнем да живеем по-устойчиво.

Усилието да вдъхновим децата си да хвърлят отпадъци разделно, е безмерно удовлетворяващ начин да допринесем за един по-зелен начин на живот на цялото общество.”

Тя представи и ролята на общността на Пакта, включваща посланици, координатори, гражданска общност и ключови партньори.

„Българските посланици на Пакта са 24 души, които показват ежедневно как можем да живеем по-природосъобразно и как нашите действия – малки или големи, имат отражение върху климата.”

Сред посланиците на Пакта са професионалисти в сферата на иновациите, основатели на екосъобразни бизнеси, писатели, журналисти и основатели на неправителствени организации. Пълният списък за България и всяка друга страна-членка може да бъде намерен на сайта на Пакта.

В рамките на презентацията си, Марияна Хаманова представи и дейностите на Клийнтех България, като мрежа за иновации и чисти технологии, подкрепяща разнообразни решения за по-ефикасно използване на ресурси и цялостно по-зелена икономика.

В сферата на предприемачеството и бизнеса, важна част от дейността на организацията е “Twin Transion” или двойният преход. Инициатива в подкрепа на малки и средни бизнеси, както и стартъпи, които имат нужда от помощ, за да отговорят на изискванията за устойчивост на ЕС или да преработят процесите си с цел постигане на по-голяма устойчивост. Организацията също така подпомага трансфера на технологии и комерсиализацията им в сътрудничество с четири основни български университета и три дирекции на БАН.

Марияна Хаманова представи и Академията за Устойчивост – е онлайн образователна платформа, предоставяща лесни за усвояване обучителни материали за малки и средни бизнеси. С тях те могат да научат как да структурират своите процеси за устойчивост и да започнат да прилагат по-устойчиви мерки. Платформата предлага практически подход с локални примери, представени по ясен, кратък и увлекателен начин. Включени са шаблони и тестове по теми като ESG, за да се улеснят усилията по трансформация на бизнесите.

За Европейския климатичен пакт: Европейският климатичен пакт е инициатива на ЕС, която приканва хора, общности и организации да участват в климатични действия и да изградят една по-зелена Европа. Чрез споделяне на идеи и съвместна работа, Климатичният пакт има за цел да насърчи движение към устойчивост и екосъобразност.