Компанията Rivus разработва високоефективни продукти за пестене на вода.

Първият ни продукт, дюзата Rivus Nozzle S1 за монтаж към чешма намалява използването на вода с до 90% без да нарушава качеството и комфорта при миене. Rivus Nozzle S1 използва 90% по-малко от вашата чешмяна вода – 1,2 литра в минута. Rivus Nozzle S2 има втори поток, който е с 5 литра в минута.

Индустрия: Хотелска индустрия. Производство.

Ниво на готовност: Фаза 3
Първа производствена серия. Патент. Готовност за инвестиция.

Контакти
Румен Спространов, Изпълнителен директор
Силян Иванов Технически директор
https://getrivus.com
info@getrivus.com