Нашата страст е реновирането!

По този начин вдъхваме „нов живот“ на старите мебели, придавайки им нова визия и предназначение. Нашата мисия е да обединим творците, които реновират мебели, да популяризираме техните продукти, като предоставим единен канал за продажба. Ние повишаваме осведомеността за положителното екологично въздействие на върнатите в употреба предмети, като предоставяме и улесняваме достъпа на потребителите до повече реновирани мебели.

Индустрия:
Управление на отпадъци
Кръгова икономика
Реновиране
Търговия с мебели

Готовност към септенври‘2019:
Първи продажби; Установени дългосрочни партньорства; Подписани две писма за интерес. Разработен онлайн магазин. Достигнати 1500+ харесвания в социалните мрежи.

Контакти
инж. Ана-Мария Вълкова, съ-основател
инж. Ралица Кушева, съ-основател
info@reuseapp.bg
www.reuseapp.bg