LAM‘ON е биоразградим и подходящ за ком- постиране ламиниращ филм за печатната индустрия.

Фолиото ни предлага същите резултати като аналозите на пазара, има същия вид и харак- теристики, и се ламинира на същите машини. Това, което го отличава, е възможността за компостиране на филма и лепилото. Вместо PET полимери използваме PLA и иновативно нетоксично лепило, за да създадем продукт, който е екологичен и евтин.

Индустрия: Кръгова икономика, Управление на отпа- дъци. Печатарство. Опаковъчна промиш- леност, (Нови) материали.

Ниво на готовност: Фаза 1
Валидиран бизнес модел. Функционален прототип. Мострена серия произведена. Стартирана сертификация. Запазена търговска марка. Споразумения за търговски проби/тестове.

Контакти
Анджела Иванова, Мениджър Експерт печат
Гергана Станчева, маркетинг и продажби
Д-р Филип Ублеков, развой
contact@lam-on.com
www.lam-on.com