Гридметрикс намалява оперативните разходи на енергоразпределителни дружества и на енергийни търговци чрез изкуствен интелект. Чрез комбинация от алгоритми и многобройни източници на данни, ние предоставяме бързи, точни и надеждни прогнози.
Проблемите, които решаваме, са свързани с балансиране на мрежата, идентифициране на кражби на електроенергия, прогнози за производство на енергия от ВЕИ, както и прогнози при газоразпределителни дружества.

Основни предимства:

  • Решенията ни работят както в облак, така и директно на сървърите на нашите клиенти.
  • Решенията ни не изискват допълнителна инвестиция за физически устройства.
  • Използваме многобройни източници на данни за максимално добри прогнози.
  • Екипът комбинира експертиза както в работата с изкуствен интелект, така и в енергетиката.

Индустрия:
Енергетика;
Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
Управление на мрежи и енергийна инфраструктура;
Индустриална ефективност
Изкуствен интелект

Готовност към септенври‘2019:
Пилотен клиент • Прототип • Валидиран бизнес модел • Сформирана компания и бранд.

Контакти
Божидар Йовчев, Изпълнителен директор
Здравко Здравков, Бизнес развитие
contact@gridmetrics.co
www.gridmetrics.co