ENOVA H2O е компания, която разработва иновативни инструменти и интелигентни решения за устойчиво управление на качеството на водите. Нашата мисия е да превърнем границата между научните изследвания и индустрията в мост за трансфер на знания и технологии.
Ултра мобилната системата за aанализ на БПК, която проектирахме, се основава на ново поколение биосензори, разработени от нас. Те са способни да откриват органичните замърсители във водите за секунди – директно на мястото на измерване, без да е необходимо пробовзема и транспорт до специализирана лаборатория.
Вземете „лабораторията“ в джоба си и измервайте БПК когато и където пожелаете!
ЕNovaH20 e победител в Start Up Europe Award в категория „Иновации за водите“ за 2018

Индустрия:
Управление и мониторинг на води, IoT, Измервателна и аналитична техника

Готовност към септенври‘2019:
Реализирани първи продажби • Договори за предстояща доставка на оборудване • Пилотни клиенти – ВиК дружества и оператори на ПСОВ • Частни лаборатории, НПО и Правителствени агенции

Контакти
Д-р Хюсеин Йеменджиев, съ-основател
Проф. Валентин Ненов, съ-основател
e-mail: hyemendzhiev@enova-h2o.com
www.enova-h2o.com