Проектът RIS EduEx 2021 е образователен експеримент на EIT Climate-KIC  който цели да внесе свежи гласове и ново мислене от регионите на EIT RIS в тяхната общност и да учат заедно.

Само 5 успешни образователни експеримента имаха шанса да бъдат изпълнени. Кратките проекти, които тестваха нови начини за отговор на предизвикателства (в рамките на образованието, ученето, уменията, развитието и зеления системен преход).

Образованието е съществен елемент от глобалния отговор на изменението на климата.

Скорошно проучване показва силна връзка между образованието и изменението на климата: ако само 16 процента от учениците в гимназията в страни с висок и среден доход (каквато е България и други страни от RIS, според Световната банка) получат образование за изменението на климата, ще бъде забелязано намаляване на въглеродния диоксид с 19 гигатона до 2050 г.

Списъкът с големи, малки, местни и международни корпорации и неправителствени организации, предоставящи обучения и образователни материали за младежи по темата за изменението на климата, нараства все повече и повече.

Въпреки това, по време на нашата работа с ученици, ние идентифицирахме голяма празнина между техните познания по темата за изменението на климата и способността им да влияят на общността (включително родители и учители): Учениците се затрудняват да предадат тези нови знания и нужди от промяна с по-старите поколения.

Младите хора в нашето общество трябва да бъдат подкрепени с инструментариум от меки умения, за да постигнат мисията си да катализират промяната, която ще доведе до общество на променящи правилата в климатичните иновации във всички аспекти на социално-икономическия живот.

Експериментът „Комуникирай промяната“ се състоеше от 4 допълващи се сесии, които формираха пълна методология за това как да се комуникира и да се повлияе на необходимата промяна.

Започвайки в рамките на тяхната общност у дома и в училище, експериментът предизвика иновативно мислене към трансформация на системата и действия в областта на климата чрез комбиниране на различни подходи за отключване на потенциала на младите и ярки умове за идентифициране на предизвикателствата и съвместно създаване на решения.

Можете да получите достъп до пълната методологията ТУК.

Допълнителен резултат, провокиран от дискусиите и обратната връзка от участниците, беше резултат от поставена им задача – да формират двойки/тройки и да създадат вестникарска статия за мястото, където живеят от гледна точка на 2050 г. Как ще се развива светът през следващите 30 години? Как ще изглеждат сегашните изоставени райони? Как ще се движат хората? Ще успеем ли да постигнем целите на Европейския зелен пакт?

Има много научни статии по темата, които не са написани на достъпен език, не засягат съвестта на хората и не показват до какво водят действията им. Директното преживяване на бъдещето чрез статиите и интервютата в този вестник има за цел да провокира младите умове да мислят мащабно и да предприемат съзнателни действия, за да създадат света, в който искат да живеят.

Използвайки материалите на учениците, създадохме истински вестник, наречен “Climate Resilience Daily” и отпечатахме физически копия, които училищата да добавят към своите библиотеки.