Зад Diesel Express Tester стои интердисципли- нарен екип с научна експертиза, който споделя страстта към нови, по-чисти и по-безопасни тех- нологии в полза на клиентите и околната среда. Идеята за нашия продукт дойде от истински биз- нес проблем, който земеделските производители имат – необходимостта от проверка на качеството на горивата директно на полето.

Нашият дизелов експрес тестер е ултра-преноси- мо лазерно устройство за проверка, което показ- ва дали дизеловото гориво е нестандартно и така може да предотврати повреди в земеделската техника.

Индустрия: Земеделие, Горива и инфраструктура.

Ниво на готовност: Фаза 2
Валидиран бизнес модел. Функциона- лен прототип. Договори за търговски проби. Сформирана компания и бранд. Стартирано калибриране.

Контакти
Кристина Койчева, Бизнес развитие
д-р Екатерина Йорданова, Анализ и Развитие
д-р Георги Янков, Анализ и Развитие
info@femto.pro
www.femto.pro