ConnectedBin е решението, което прави контейнерите за отпадъци „умни“ и ви поз- волява да наблюдавате и управлявате съ- бирането на отпадъци в реално време!

Системата ни позволява дистанционен кон- трол на различните параметри на котейне- рите за отпадъци, оптимизира графиците за тяхното събиране и така икономисва транс- портни разходи, както и осигурява извес- тия за инциденти в реално време.

Индустрия: Управление на отпадъците. Умни сгради Кръгова икономика, Мониторинг и съответствие.

Ниво на готовност: Фаза 3
Технологията е на пазара. Споразумения за дистрибуция. Компанията е в готовност за инвестиция.

Контакти
Добрин Миревски, Развитие на бизнеса
Нина Николова, Развитие на бизнеса
инж. Георги Кирчев, Електронен инженер
инж. Емил Кирилов, Софтуерен инженер
info@connectedbin.eu
www.connectedbin.eu