Ние революционизираме опаковките за Вашия бизнес с нови устойчиви технологии.
Новото поколение устойчиви опаковки са тук:

  1. Опаковки от био базиран композитен материал, произведен от органичен отпадък посредством мицеларна технология;
  2. Опаковки от естествен дървен материал и рециклирана хартиена пулпа;
  3. Опаковки от иновативни високотехнологични материали – фолио от водорасли, компостируеми етикети, био базирани полимери.

Всички продукти са създадени от устойчиви суровини, като селскостопански остатъци, рециклирана хартия, дърво, водорасли и са биоразградими или компостируеми.

Предлагаме индивидуални решения за Вашия продукт, от анализ на подходящи технологии, през продуктов дизайн до планиране на производството и доставката на готовите опаковки до Вашата врата.

Индустрия: Опаковки; Биоматериали;
Кръгова икономика

Готовност към септенври‘2019:
първи клиенти •пилотни проекти •палидиран бизнес модел.

Контакти
Деян Георгиев, управляващ партньор: deyan.georgiev@biomyc.eu
Арх. Атанас Енев, управляващ партньор: atanas.enev@biomyc.eu
www.biomyc.eu