Поканата за кандидатстване за финансиране от EIT Food за иновативни предложения за изграждане на бъдещия хранителен сектор, вече е отворена! Целта е да се идентифицират проекти, които демонстрират иновативни, технологични и устойчиви решения на някои от най-големите предизвикателства, пред които е изправена хранителната система.

EIT Food се интересува от иновативни решения, които са готови за пазарна реализация и които ще създадат по-здравословно общество и планета.

Крайният срок за кандидатстване е 14 Януари 2022. Повече информация за възможността и критериите може да намерите тук: https://www.eitfood.eu/projects/eit-food-call-for-proposals-2022