На 05.08.2021, като част от дейностите на Cleantech Bulgaria в ролята си на EIT Food Хъб за България, се проведе работилница за предприемачи и стартъпи, която беше изцяло посветена на подобряването на умения за презентиране и продажба на идея пред бъдещи партньори, клиенти и инвеститори.

Целта на събитието беше да създаде нова движеща сила в селското стопанство и да насърчи иновациите за бъдещ растеж. 

В работилницата взеха участие 52ма млади предприемачи. Събитието се проведе в Хотел Банкя Палас от 10.00 до 14.00 часа.