EIT Climate-KIC Hub в БЪЛГАРИЯ (управляван от Клийнтех България), представлява EIT Climate-KIC, най-голямото публично-частно иновационно партньорство в Европа, фокусирано върху изменението на климата, отправя покана за набиране на допълнителни членове на EIT Climate-KIC Hub в БЪЛГАРИЯ за участие в Регионална иновационна схема на ЕИТ (EIT RIS). EIT RIS е структурирана схема за обхват, която подпомага интеграцията на триъгълника на знанието (образование, научни изследвания, бизнес) и увеличава иновационния капацитет в регионите в Европа, които все още не се възползват пряко от инструментите на Европейския институт за иновации и технологии и неговите общности на знанието и иновациите.

На следния линк можете да намерите насоките за кандидатстване, съдържащи цялата необходима информация за процедурата и линк към апликационната форма.