Представяме на Вашето внимание четвъртия бюлетин по проект GREENER – Boosting industry engagement in green procurement, по програма Eразъм +.

Това е последният бюлетин по проекта и от него ще научите как протече финалната конференция в Брюксел, ще се запознаете с изготвения от партньорите Toolbox, набор от инструменти и ресурси, които да подпомогнат МСП да се включат в зелени и кръгови обществени поръчки (GPP/CPP), обучителните материали, които са достъпни на страницата на GREENER, както и важни изводи, които събрахме от двата уъркшопа, проведени с членовете на Консултативния съвет. Ще разберете новини от партньорските държави Италия, Испания, Белгия и България свързани с насърчаване на обществените поръчки.

Бюлетинът можете да намерите тук.