Представяме на Вашето внимание четвъртия бюлетин по проект GREen Startup Support (GRESS), съфинансиран по програма за междурегионално сътрудничество INTERREG EUROPE.

От него ще научите повече за прогреса в разработването на регионалните планове за действие, синергиите с проектът CESME, участието ни в European Week of Regions and Cities и много други.

Ще можете да видите кратки клипове от Норвегия и България, както и конкретни добри практики от партньорските региони, показващи примери за сътрудничество и успешни инициативи в сферата на зелената икономика.

Бюлетинът можете да намерите тук