Готови ли сте за участие в борбата с изменението на климата? От 15 септември до 15 октомври е отворена нова покана за посланици на Европейския пакт за климата!

Редица предприемачи, обществени лидери, млади хора, студенти и преподаватели като вас вече предприемат действия за климата. Като посланик на Пакта ще можете да се свържете със стотици други хора с подобно мислене в Европа, да получите достъп до ценни инструменти и ресурси и да получите видимост за дейностите си. Посланиците на Европейския пакт за климата информират, вдъхновяват и подкрепят политиката и действията в областта на климата в своите общности и мрежи.

Научете повече за посланиците на Пакта за климата на ЕС и кандидатствайте днес

Предварително ви благодарим за вашата подкрепа и очакваме с нетърпение разрастването на тази изключителна общност.