EIT Food ускорява иновациите, за да изгради подходяща за бъдещето хранителна система, която произвежда здравословна и устойчива храна за всички. Присъединявайки се към най-голямата стартираща общност за селскостопанство и храни в Европа, ще имате възможността да се срещнете с предприемачи, които решават предизвикателствата на глобалната хранителна система с основани на наука и технологии иновации. EIT Food организира обучителни програми и събития, за да ви помогне да стартирате, ускорите и разширите бизнеса си.

RisingFoodStars дава възможност на компаниите в начален етап на разрастване да се издигнат до следващо ниво и да станат основните създатели на промяната на международната сцена.

Основната цел на RisingFoodStars мрежата е да улесни и стимулира сътрудничеството и взаимното развитие между участниците в нея, членовете на EIT Food и други външни страни.

Критерии за допустимост

 • Имате технологично решение в една от шестте ключови области на EIT Food: Алтернативни протеини; Целево хранене; Цифрова проследимост; Устойчиво земеделие; Устойчива аквакултура; Кръгови системи
 • Фирмата ви, регистрирана като юридическо лице, да е базирана в държава – членка на ЕС, или в асоциирани държави по програма „Хоризонт Европа“
 • Вие сте МАЛКА компания (с между 5 и 49 служители и оборот или баланс под 10 милиона евро) и съществувате от по-малко от 10 години.
 • Oчаквате да приключите „Серия А“ финансиране през следващите 6-12 месеца или наскоро сте стартирали „Серия А“.
 • Успешно сте завършили фазата на създаване и тестване на идеята, за предпочитане е да имате осъществени продажби към клиенти и поне един продукт на пазара.
 • Към момента не участвате в друга предприемаческа програма на EIT Food
 • Вие допълвате сегашната група от участници в RisingFoodStars и EIT Food партньори, и можете да дадете добавена стойност на мрежата.
 • Нямате конфликт на интереси.

В тази рамка, Асоциацията RisingFoodStars ръководи шест потока, към които участниците могат да се присъединят:

 • Установяване на контакти: Отстраняване на риска при сътрудничество с потенциални бъдещи партньори и клиенти.

 • Позициониране: Място на основните събития на ЕС в областта на хранително-вкусовата промишленост и финансова подкрепа.

 • Мрежа от инвеститори: Лично представяне пред съответните инвеститори и подкрепа в процеса на търсене на инвестиции.

 • Тласък напред: Достъп до структурирана програма за подкрепа, която помага да се ускори разработването и комерсиализацията на вашите технологични решения чрез пилотен проект с водещи корпорации в хранително-вкусовата и селскостопанската промишленост.

 • Подкрепа за разрастване: Идентифициране на специфичните пропуски на компанията и подкрепа за преодоляването им с помощта на експерти и ментори.

 • EIT Food проекти: Участие в частично финансирани проекти – от втората година нататък

Повече информация за програмата може да намерите ТУК.

Краен срок за кандидатстване: 28 февруари 2022 г

Кандидатствайте ТУК или се свържете с нас за повече информация.

Екипът ни е на разположение при въпроси или нужда от подкрепа при избор на подходяща програма, процеса на кандидатстване и участие в програмите на EIT Food.