На 25 и 26 септември 2023 г. двама представители на проекта BuildSkills Academy взеха участие във Форума за професионални постижения 2023 в Амстердам, организиран в сътрудничество с Европейската комисия. Събитието се проведе в Circa – първото „кръгово“ пространство в Холандия, където всички Центрове за професионални постижения (CoVEs), финансирани по програма Еразъм+, се срещнаха и имаха възможност да споделят научени уроци и добри практики. Г-жа Мария Накова, старши експерт – Ангажиране и координация на заинтересованите страни, в Клийнтех България (координатор на проекта BuildSkills Academy) имаше шанса да представи нашия CoVE проект по време на събитието и по време на нетуъркинг сесиите да осъществи контакт с участници от всички заинтересовани страни, представени на форума.

По време на форума доставчици на професионално образование и обучение (ПОО), представители на правителства и бизнеси (повече от 900 души) се събраха, за да споделят знания, да се вдъхновяват и да се учат един от друг в рамките на вълнуващата Европейска година на уменията. Всички те споделят отговорността да гарантират, че уменията, които работната сила придобива, съответстват на най-актуалните нужди и изисквания на пазара и обществото. В този контекст обучителните програми трябва да бъдат редовно преразглеждани, както по отношение на съдържанието, така и по отношение на формата, като ще бъдат допълвани с нови преходни умения (зелени и дигитални). Освен това приложните изследвания и иновациите в областта на образованието и обучението са изключително важни за споделяне на най-актуалните тенденции с МСП в екосистемите на уменията, валидиране на концепциите на различни компании и стимулиране на зеления и дигитален преход в нашите общества.

За да преодолеят това огромно предизвикателство, доставчиците на ПОО, пазарът на труда и правителствата обединиха сили чрез Центровете за професионални постижения за съвместно създаване на решения, които предлагат висококачествено образование и обучение, в съответствие с нуждите на обществото, както и допълнителни услуги като приложни изследвания, иновации в професиите и споделяне на богато учебно съдържание, както за начално, така и за продължаващо образование и обучение.

По време на форума се проведоха много интерактивни семинари, както и посещения за запознаване с местни публично-частни партньорства в областта на ПОО. Дискусиите бяха насочени към това как да оптимизираме усилията си и как да разпространим работещите модели. Форумът за професионални постижения имаше за цел изграждане на общност от практици и създаване на взаимодействия между инициативи на регионално, национално, европейско и глобално ниво.

Събитието предостави възможност за мобилизиране и участие на различни центрове за ПОО и други заинтересовани страни с цел постигане на европейската цел за създаване на най-малко 100 мрежи за професионални постижения до 2027 г.

The project “Academy for Transitional Skills in the Build Environment” is co-funded by the European Union ERASMUS+ Programme under Grant Agreement number: 101104419