EIT Food ускорява иновациите, за да изгради подходяща за бъдещето хранителна система, която произвежда здравословна и устойчива храна за всички. Присъединявайки се към най-голямата стартираща общност за селскостопанство и храни в Европа, ще имате възможността да се срещнете с предприемачи, които решават предизвикателствата на глобалната хранителна система с основани на наука и технологии иновации. EIT Food организира обучителни програми и събития, за да ви помогне да стартирате, ускорите и разширите бизнеса си.
Seedbed Incubator е шестмесечна програма, която има за цел да подкрепи екипи в начална фаза на развитие и идея, които могат да помогнат за решаването на предизвикателствата на глобалната хранителна система, в утвърдени от пазара бизнеси.
Всички предприемачески екипи и новосформирани стартиращи фирми, участващи в Seedbed Incubator, получават финансиране и достъп до процъфтяващата екосистема на EIT Food, за да улеснят дейностите по тестване на пазара с потенциални клиенти или крайни потребители. Всеки екип ще бъде подкрепен от експерти в сектора, за да бъде готов за успешно стартиране на бизнеса си.
Целева група

Програмата е фокусирана върху три групи участници:

  • Академични предприемачи
  • Aмбициозни предприемачи
  • Новосформирани стартиращи фирми (не повече от 12 месеца), с бизнес предложение, подкрепено от наука и технологии, които биха могли да трансформират хранителната система

Критерии за допустимост

  • Вашата бизнес иновация трябва да бъде подкрепена от наука или технология с установен прототип или лабораторно доказателство за концепцията. Допускат се идеи, принадлежащи към поне една от ключовите фокусни области на EIT Food: Алтернативни протеини, Целево хранене, Цифрова проследимост, Устойчиво земеделие, Устойчиви аквакултури, Кръгови системи.
  • Можете да кандидатствате за програмата като проектен екип или като регистрирана компания. Екипът по проекта трябва да се състои от най-малко двама души с допълващи се умения и опит, и поне един от членовете трябва да е гражданин или пребиваващ в държава-членка на ЕС или асоциирани страни от Хоризонт Европа.
  • Вашата идея трябва активно да се стреми да представи на пазара иновация, подкрепена от дълбока наука, инженерство и/или технология на ниво на готовност 4 („технология, валидирана в лаборатория“) и ниво на готовност на клиента под 4, като основната бизнес идея е формулирана така, че да може да бъде тествана и валидирана в рамките на програмата.
Финансиране

До 6 000 евро, поетапни плащания, заедно с възможността за достъп до последващо финансиране и подкрепа на EIT Food чрез EIT Food’s Impact Fund.

Критерии за оценяване

Апликационните форми се оценяват въз основа на разбирането на проблема, неговото търговско решение и съответствието на вашата компания/екип с нашата екосистема. Също толкова важно е потенциалното въздействие на иновацията, нейната технологична готовност, бизнес моделът, уникалното предложение за продажба (Unique Selling Point) и динамиката на екипa.

Повече информация за програмата можете да намерите ТУК.
Краен срок за кандидатстване: 28 февруари 2022 г
Кандидатствайте ТУК или се свържете с нас за повече информация.

Екипът ни е на разположение при въпроси или нужда от подкрепа при избор на подходяща програма, процеса на кандидатстване и участие в програмите на EIT Food.