Представяме на Вашето внимание петия бюлетин по проект Daпube Energy+, съфинансиран по Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG DANUBE.

Проектът е насочен към осигуряване на благоприятна среда, която да подпомогне младите предприемачи да провокират промяна в областта на устойчивата енергия чрез създаване на иновативни стартиращи компании в Дунавския макрорегион.

В бюлетина ще можете да откриете интересна информация и да научите повече за изпълнението на инструмента „Danube Energy+ Tool“ (програмата за акселериране) в пет от деветте страни, партньори по проекта – Германия, Хърватска, Сърбия, Румъния, България.

Бюлетинът можете да намерите тук!