EIT Manufacturing (EITM), най-голямата европейска мрежа за иновации в индустрията, организира редовно конкурси и активно набира предложения за финансиране на разработването на смели и новаторски идеи в производствения сектор.

Конкурсът RIS Leaders

За поредна година конкурсът RIS Leaders има целта да отличи и подкрепи жени-иноватори от страни в централна и източна Европа, включително България, като предоставя обучения и парични награди за създаването и развитието на модерни технологични решения за производствения сектор.

Жени-предприемачи с иновативни идеи в сферата на ускорено внедряване на дигитални технологии, кръгова икономика и декарбонизация в индустрията, подобрена работна среда, индустриална трансформация и др., могат да кандидатстват до 15.07.2024 г. на уебсайта на EIT Manufacturing – RIS Leaders 2024.  Ще бъдат избрани 60 кандидати, които ще получат достъп до онлайн обучения от международни експерти в предприемаческата сфера. Шестте най-отличими дами ще бъдат поканени на официалното награждаване през ноември в Будапеща, където ще бъдат обявени и победителите.

Освен достъп до международна мрежа и обучения, дамите ще имат възможност да се състезават за награди между 5 000 и 10 000 евро.

За повече информация и подаване на кандидатури, посетете уебсайта на EIT Manufacturing – RIS Leaders 2024.

Отворени покани за проектни предложения от EITМ

EIT Manufacturing, обяви покани за набиране на предложения за финансиране на разработването на смели и новаторски идеи в производствения сектор, които да преобразят индустрията. Наличният ресурс за финансиране на проекти е в размер на 11 милиона евро.

Тези покани за проектни предложения са възможност за заинтересованите страни да представят идеи за проекти, които съответстват на стратегическите цели на EIT Manufacturing и които се фокусират върху иновациите, образованието, регионалните иновации и разработването на магистърски и докторски училищни програми. 

В рамките на публикуваните покани ще се финансират проекти за  иновации в две основни направления:

  • Иновативни решения за индустриални предизвикателства – търсят се креативни и ефективни решения за съществуващите проблеми в индустрията
  • Преход към устойчиво и ориентирано към човека производство – насърчават се проекти, които акцентират върху екологичната устойчивост и човешкия фактор.

Крайният срок за кандидатстване е 8.07.2024 г., 18:00 ч.

За повече информация и подаване на кандидатури, посетете уебсайта на EIT Manufacturing – Call for proposals 2025.

Допълнителни възможности за финансиране на проекти в размер на 2 милиона евро са предвидени и за страните от централна и източна Европа, включително България, които попадат в т.нар. Регионална иновационна схема:

  • Разработване на иновации: Усъвършенствани материали и производствени процеси, които са ключови за двойния екологичен и цифров преход и индустриална конкурентоспособност.
  • Повишаване на квалификацията и преквалификация на работната сила в производствения сектор в страните от EIT RIS: Създаване на обучителни програми за повишаване на квалификацията и преквалификация на работната сила и култивиране на култура на иновации и предприемачество.

Крайният срок за кандидатстване е 8.07.2024 г., 18:00 ч..

За повече информация и подаване на кандидатури, посетете уебсайта на EIT Manufacturing – Call for proposals 2025.