Challenge Labs 2021

Програмата Challenge Labs на EIT Food е предназначена да намери решения на големите предизвикателства, пред които е изправен хранителният сектор в България. Събитието ще се проведе на 14ти Октомври в Аграрен Университет Пловдив. Тази година има 30 свободни места за...

read more

Информационен ден на тема: „Предприемачество и управление на иновациите като инструменти за устойчиво земеделие и интелигентно растениевъдство“

Аграрен Университет Пловдив, Клийнтех България и СУ „Св. Климент Охридски" - Хъб мениджър на EIT Food , водеща европейска инициатива за иновации в храните, Ви канят на Информационен ден на тема: „Предприемачество и управление на иновациите като инструменти за...

read more

Удължен срок! Отворена покана за кандидатстване за компании „Експертна подкрепа за преход към кръгова икономика“

Обща информация В балканските държави разбирането за кръгова икономика все още се основава само на рециклиране. Внедряването на кръгови бизнес модели и възможностите, които произлизат от тях изостава спрямо общото представяне на компаниите в Европа и инициативите за...

read more

Летни училища от EIT Food

Програмата RIS Inspire има за цел да събуди нови таланти, които са способни да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени селскостопанските сектори в страните от Регионалната Иновационна Схема (RIS). Проектът ще се състои от три летни училища с фокус в...

read more

EIT Food търси експерти от България

Искате ли да сте част от вдъхновяващи дискусии относно публичната политика към иновациите в RIS държавите, бъдещето на агрохранителния сектор и потенциала на регионите в ЕС? EIT Food търси експерти от България, които да се присъединят към Съветът за политиките на...

read more

EIT Food Хъб България проведе събитие за предприемачи и стартъпи

На 05.08.2021, като част от дейностите на Cleantech Bulgaria в ролята си на EIT Food Хъб за България, се проведе работилница за предприемачи и стартъпи, която беше изцяло посветена на подобряването на умения за презентиране и продажба на идея пред бъдещи партньори,...

read more

Трети бюлетин по проект GREen Startup Support (GRESS)

Представяме на Вашето внимание третия бюлетин по проект GREen Startup Support (GRESS), съфинансиран по програма за междурегионално сътрудничество INTERREG EUROPE. От него ще научите повече за работата на партньорите в подкрепа на местните институции при формулиране на...

read more

Информационен ден на EIT Food в България

На 4 юни 2021 г. в Аграрен Университет Пловдив се проведе Информационен ден на EIT Food в България. Европейския институт за иновации и технологии (EIT) е орган на Европейския съюз, целящ да увеличава възможностите на Европа в областта на иновациите. EIT Food e водеща...

read more

4-ти Regional Networking Thursday по проект Danube Energy+

На 4 юни 2021 г., на територията на Аграрния университет в Пловдив, се проведе 4-тия Regional Networking Thursday по проект Danube Energy+, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ Дунав 2014-2020г., с участието на представители на академичната общност и заинтересовани страни...

read more