Настоящата анкета е изготвена по проект GenGapsDiGi и е насочена към ученици, студенти, преподаватели и служители в компании.

Целта на проучването е да събере информация за възприятията, осведомеността и отношението към половите стереотипи в областта на Информационните и Комуникационните технологии (ИКТ).

Език на анкетата:

– Английски;

– Български;

– Гръцки.

Продължителност: 6 минути

Линк към българската версия: GenGapsDigi Survey (BG) (typeform.com)