08 октомври 2020 г. от 14.00 до 18.00 ч.  и  09 октомври 2020 г. от 14.00 до 18.00 ч.

Онлайн формат с практически сесии

Работен език: английски

Участие: с регистрация

За кого е предназначен? За професионалисти от строителния бранш, включително поддръжка, управление на сгради и градско планиране

Клийнтех България, в партньорство с международния консорциум на проект Circular Economy Balkan Innovation Beacons и като участник в проекта City Loops (съ-финансирани от EIT Climate-KIC), кани професионалисти с интерес в новите тенденции в строителството, градското планиране и управлението на сграден фонд за участие в специализиран практичен семинар за обмен на знание и опит в сферата на кръговата икономика.

Форумът ще срещне експерти и професионалисти от водещи организации в областта на строителството от Германия, Сърбия и България с цел  обмен на добри практики и експертно знание за тенденциите в трансформацията на строителния сектор към по-устойчиви модели на работа чрез интеграция на екологични материали и управление на жизнения цикъл на сградите.

В семинара ще участват водещи международни експерти в областта на зеленото строителство, екологичните технологии и подходи в строителството и управлението на иновации.

На участниците да бъде предоставена възможността да формират интердисциплинарни екипи и да работят върху конкретен казус на сграда на територията на община Белград. Участниците ще могат да приложат новото знание за трансформирането на обекта в център за иновации, който същевременно интегрира материали и подходи за по-устойчиво функциониране на принципите на кръговата икономика.

Общия регламент за защита на данните (GDPR) ще бъде следван и спазен. За отчетни цели, практическият семинар ще бъде записан и по време на събититето ще бъдат направени екранни снимки.

Местата са ограничени! Регистрирайте се за участие до 06.10.2020 г. на и-мейл: info@cleantech.bg

Приложение: Програма на събитието