Програмата RIS Inspire има за цел да събуди нови таланти, които са способни да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени селскостопанските сектори в страните от Регионалната Иновационна Схема (RIS). Проектът ще се състои от три летни училища с фокус в следните направления:

  • Целенасочено Хранене
  • Хранителни Вериги
  • Кръгови Бизнес Модели

Летните училища ще използват смесен подход, като заниманията ще са както онлайн, така и присъствено. Тези програми имат за цел да развиват умения и способности, в сферата на предприемачеството, както и да разширят знанията, свързани с различните проблеми, които могат да възпрепятстват секторът на селското стопанство.
Програмата ще включва работилници, семинари, професионална ориентация, събития с възможност на създаване на контакти и обмяна на идеи. Подходящо е за студенти, предприемачи, изследователи и професионалисти от RIS страни, които се интересуват от създаването на бизнес идея около най-важните проблеми на нашата хранителна система.

За българите, желаещи да се включат в програмата, такса за участие няма.

Целенасочено Хранене

Това лятно училище дава възможност на учениците за работа и запознанство с експерти от хранителната сфера и професионални готвачи, както и за съвместно създаване на нови бизнес идеи и концепции в областта на целенасоченото хранене.

Срокът на кандидатстване е до 31.08.2021 23:59:59.

Кандидатствай тук: https://apply.eitfood.eu/courses/course/94-ris-summer-school-targeted-nutrition?_ga=2.22203323.1805395746.1629205135-859840288.1629205135

Хранителни Вериги

Курсът предлага уникална 20-дневна програма с подготовка, която ще позволи на студентите да изпитат творческо мислене, иновации и предприемачество, заедно с индустриални партньори и професионалисти.

Срокът на кандидатстване е до 15.09.2021 23:59:59

Кандидатствай тук: https://apply.eitfood.eu/courses/course/93-digitalization-transparent-food-value-chains?_ga=2.114852487.1805395746.1629205135-859840288.1629205135

Кръгови Бизнес Модели

Програмата за обучение с подкрепата на преподаватели от Университета Орхус, Университета на Болоня, Университет на Торино и експерти от местни и глобални индустриални партньори.

Периода за кандидатстване предстои да бъде обявен.

За повече информация: https://www.eitfood.eu/projects/ris-inspire