Консорциумът на проект MASTERY наскоро приключи втората си присъствена среща организирана в София на 24 и 25 юни с домакин Клийнтех България. Срещата включва продуктивни дискусии относно изпълнението на работния план и включи поредица от интерактивни семинари и обучения.

Акценти от обученията

Партньрите взеха участие в три сесии с фокус над:

  • Методология и референтни показатели за идентифициране на приоритетите на микросертификационните данни: Тази сесия задълбочи стратегиите и критериите, необходими за определяне на основните микросертификационни данни в подкрепа на зелените умения, за да се определят приоритети за улесняване на зеления преход в целевите сектори.
  • Микросертификати и зелени умения: Това обучение постави за дискутиране дефиницията за микросертификати, принципи за проектиране и издаване на микросертификати, области на действие в политиките и образованието, образователната система, пазара на труда и др.
  • Разказване на истории в дигитална среда: Тази сесия подчерта важността на разказването на истории за разработването на проекти и оказване на влияния върху слушателите/читателите.

Предстоящи дейности и области на фокус

Инициативата MASTERY ще предостави заключенията от серията проучвания и интервюта, проведени от партньорите. Те се фокусират върху идентифицирането на зелени умения и потребности от знания в пет целеви сектора:

🌾 Хранително-вкусовата промишленост
🏭 Производство
🏗️ Строителство
🛋️ Мебели
♻️ Управление на устойчивостта

 

Предстоящи дейности

Следващата присъствена среща на консорциума е през януари 2025г. в Испания, с домакин CETEM. Тази среща ще подкрепи надграждането на мисията на проекта за подобряване на сътрудничеството между професионалното образования и бизнеса. MASTERY има за цел да трансформира подхода към нуждите от обучение чрез насърчаване на новаторско валидиране на зелени умения и микроквалификации.

Визията на MASTERY

Проектът MASTERY е посветен на насочването на системите за професионално обучение към по-зелена икономика. Като се фокусира върху микроудостоверения, свързани със зелените умения, проектът има за цел да отговори на необходимостта от актуализиране и преквалифициране на професионални профили. Резултатите от MASTERY ще бъдат инструмент за улесняване на прехода на производствените системи към принципите на кръговата икономика, осигурявайки устойчиво бъдеще.

Очаквайте скоро още новини, тъй като MASTERY продължава да прави крачки в насърчаването на иновациите и устойчивостта в професионалното обучение.