Tech2Market, съфинансиран от EIT Manufacturing, предлага акселераторска програма, целяща да подпомогне пазарната реализация на технологични решения за производствения сектор. Форматът на програмата е състезание за най-обещаващите научни и технологични екипи от Европа, които да бъдат подкрепени чрез индивидуално обучение по предприемачески умения от експертна мрежа от ментори.

Екипът на The Tech2Market обявява процедура за избор на ментори, които да подкрепят екипите по време на програмата и да изградят съвместно с тях капацитет и умения за презентиране, дефиниране на проблем, бизнес моделиране и планиране за излизане на пазара.

Настоящата покана е насочена към експерти със следния профил:

 • Професионален опит в произовдствения сектор с нови технологии, позволяващи:
  • Гъвкави производствени системи
  • Нисък екологичен отпечатък и кръгова икономика в производствените процеси
  • Цифрови решения за производствени операции
  • Автоматизация
 • Отлично владеене на английски език
 • Опит в подкрепата на управление на проекти за технологични иновации, включително обучения и менторство.

С присъединяването си към програмата, менторите ще получат възможност за работа с едни от най-обещаващите технологични екипи в Европа. Предвидено е възнаграждение от 1000 EUR за менторите и задължителен брой часове на ангажираност до 60 часа в периода април-декември 2022 г. както следва:

 • “Train the Trainer” програма за ментори – април – средата на юни 2022 г.; общо 18 часа (6 онлайн сесии, по 3 часа всяка)
 • Bootcamp I06.2022 г. – 01.07.2022 г. – общо 6 часа ангажираност през този период включително водене на сесия по специфична тема и индивидуална среща с екипите.
 • Менторска програма август – септември 2022; 8-седмична онлайн програма за индивидуална работа с определения екип и внедряване на План за пазарна реализация, разбработен по време на Bootcamp I – общо 24 часа, разпределени в 8 седмици (3 часа на седмица) за срещи с екипа, анализ на изпълнените задачи и предоставяне на обратна връзка.
 • Bootcamp II 10.2022 г. – 28.10.2022 г. – общо 5 часа ангажираност през този период за водене на сесия по специфична тема и участие в Демо ден.
 • До 7 часа за допънителни консултации с екипа.

Формата за кандидатстване можете да намерите тук. Необходимо е прикачване на автобиография на английски език във формата.

Срокът за кандидатстване е 12.04.2022 г., 23:59 CET.

При въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас: info@cleantech.bg