Имаме удоволствието да съобщим, че е издаден вторият бюлетин на проекта TRAILS. Youth for Sustainable Mobility and Inclusion се разработва съвместно между Клийнтех България и Малтийския колеж по изкуства, наука и технологии (MCAST). Проектът се финансира от Европейския институт за иновации и технологии (EIT), Общността на знанието и иновациите „Градска мобилност“, в рамките на покана за предложения за RIS образование за бизнес плана на EIT за градска мобилност 2023-2025.

Каним ви да запознаете с новото съдържание и да научите повече за дейностите по проекта, довели до създаването на методологията за обучение по TRAILS. От излизането на първия бюлетин насам, партньорите по проекта разработиха съдържанието на модела и участваха в общо шест събития за организиране на пилотни сесии с преподаватели и студенти от България и Малта, както и за провеждане на кръгли маси. Тези дейности подпомогнаха адаптирането на модела за обучение на TRAILS към нуждите на целевите групи и спомогнаха консорциума в събирането на ценна обратна връзка за финализираната версия на методологията.

Бюлетинът е достъпен тук