Представяме на Вашето внимание вторият бюлетин по проект GREen Startup Support (GRESS), съфинансиран по програма за междурегионално сътрудничество INTERREG EUROPE.

От него ще научите повече за връзката между устойчивото развитие и бизнес печалбите (проект в регион Адгер, Норвегия), резултати от Болоня от проучване на нагласите на стартиращи и малки и средни предприятия в сферата на зелената икономика, както и информация от проведения от регион Западнопоморско воеводство през м. Юни уебинар на тема “Covid-19 and the green economy”.

В допълнение, ще можете да гледате кратки клипове от партньорските региони, показващи добри практики в сферата на зелената икономика – интервюта с експерти и представяне на интересни примери от Полша, Норвегия, Италия и България.

Бюлетинът можете да намерите тук.