EIT Food ускорява иновациите, за да изгради подходяща за бъдещето хранителна система, която произвежда здравословна и устойчива храна за всички. Присъединявайки се към най-голямата стартираща общност за селскостопанство и храни в Европа, ще имате възможността да се срещнете с предприемачи, които решават предизвикателствата на глобалната хранителна система с основани на наука и технологии иновации. EIT Food организира обучителни програми и събития, за да ви помогне да стартирате, ускорите и разширите бизнеса си.
EIT Food Accelerator Network (EIT FAN) е четиримесечна програма, която има за цел да ускори научни и технологични иновации, които помагат за решаването на предизвикателствата на глобалната хранителна система.

Това е възможност да развиете стартиращият си бизнес към следващо ниво, да развиете допълнително своите предприемачески умения и да се възползвате от експертно обучение и наставничество. Освен това ще имате достъп до специализирани съоръжения като лаборатории, пилотни обекти, производствени пространства и земеделска земя, както и финансова подкрепа, която да ви помогне да преминете от компания в ранен етап към глобален мащаб.

Критерии за допустимост

  • Вашата бизнес иновация трябва да бъде подкрепена от наука или технология с доказателство за концепция или изпълнение на пилотен проект. Допускат се идеи, принадлежащи към една от ключовите фокусни области на EIT Food: Алтернативни протеини, Целево хранене, Цифрова проследимост, Устойчиво земеделие, Устойчиви аквакултури, Кръгови системи.
  • Трябва да сте регистрирана компания, установена в държава-членка на ЕС или асоциирана страна с Хоризонт Европа.
  • Вашата компания трябва да е на етап pre-seed (все още не трябва да сте приключили инвестиционен кръг от Серия А) и в идеалния случай валидирането на клиентите да е завършило успешно, в състояние да се демонстрира проявен интерес, например чрез писма за подкрепа, продажби, или подписани писма за намерения.
  • Вашата идея трябва активно да се стреми да представи на пазара иновация, подкрепена от дълбока наука, инженерство и/или технология на ниво на готовност 4 („технология, валидирана в лаборатория“) и ниво на готовност на клиента под 4, с формулирана основна бизнес идея, която може да бъде валидирана по време на участието ви в програмата.
Финансиране

До 10 000 евро, заедно с възможността за достъп до последващо финансиране на EIT Food и подкрепа чрез EIT Food’s Impact Fund.

Критерии за оценяване

Апликационните форми се оценяват въз основа на разбирането на проблема, неговото търговско решение и съответствието на вашата компания/екип с нашата екосистема. Също толкова важно е потенциалното въздействие на иновацията, нейната технологична готовност, бизнес моделът, уникалното предложение за продажба (Unique Selling Point) и динамиката на екипa.

Повече информация за програмата можете да намерите ТУК.
Краен срок за кандидатстване: 28 февруари 2022 г
Кандидатствайте ТУК или се свържете с нас за повече информация.

Екипът ни е на разположение при въпроси или нужда от подкрепа при избор на подходяща програма, процеса на кандидатстване и участие в програмите на EIT Food.